Frame

Arkitektur
Næring

Sulland

Frame har prosjektert nytt næringsbygg for eiendomsutvikler i Drammen. Prosjektet er under utvikling.